Varför pellets?

Pellets är
effektiv bioenergi

Pellets ligger oss varmt om hjärtat. Speciellt eftersom vi utvecklat ett transportsystem som gör det enkelt att vara pelletseldare. Men vad är pellets och varför är det ett så bra och miljövänligt alternativ?

 

Pellets består av biprodukter från sågverk, såsom sågspån som komprimeras till små stavar av träfiber med högt energiinnehåll. Pellets har ca 3 gånger energi mer än vanlig ved. Sverige står i framkant vad gäller satsningar på förnybara energikällor, även kallad bioenergi. Den svenska linjen har länge varit att satsa på förnybara energilösningar och en utfasning av fossila. Därför har vi de senaste åren sett en kraftig utbyggnad av speciellt vindkraften, men även sol.

 

Många småhus och villaägare har redan ersatt sina gamla oljepannor med antingen värmepumpsystem eller pelletsbrännare. Idag finns bara drygt 2% (2018) av småhus kvar som fortfarande eldar med olja. Vad man måste tänka på om man står i tankar att investera i ett nytt värmesystem för sitt hus är att eluppvärmda hus på sikt inte helt går i linje med kostnadseffektiva och hållbara alternativ, även om elproduktionen på sikt blir helt fri från fossila bränslen.

 

Bioenergi som Pellets är ett effektivt och miljöneutralt alternativ och vi ska nu gå igenom varför.

Pellets och
koldioxidutsläpp

En viktig punkt vad gäller eldning av pellets är att man inte bidrar till ökat koldioxidutsläpp. Du kan inte frigöra mer koldioxid än vad trädet absorberat under sin livstid. Därför blir den koldioxid som släpps ut i atmosfären densamma som tidigare kapslats in i trädet.

Dessutom planteras det tre nya träd varje gång ett träd avverkas i Sverige plus att träd aldrig avverkas enbart för tillverkning av pellets. Restprodukter som grenar, trädtoppar eller stubbar och rötter som annars hade lämnats kvar i skogen att förmultna tas hand om och blir till biobränsle, med andra ord pellets som värmer våra hus och till viss del också används för produktion av el.

Detta gör att våra skogar är ett utmärkt val av biobränsle för framtiden. Vi har mycket skog och återplanteringsskyddet garanterar att vi inte utarmar våra skogar.

Behovet att gallra och underhålla skogen innebär att det hela tiden finns behov att avverka. Gamla träd absorberar inte lika mycket koldioxid som yngre träd som fortfarande växer. Därför är det positivt för miljön att avverka och förnya våra skogar.

Pellets ligger oss varmt om hjärtat. Speciellt eftersom vi utvecklat ett transportsystem som gör det enkelt att vara pelletseldare. Men vad är pellets och varför är det ett så bra och miljövänligt alternativ?

Pellets består av biprodukter från sågverk, såsom sågspån som komprimeras till små stavar av träfiber med högt energiinnehåll. Pellets har ca 3 gånger energi mer än vanlig ved. Sverige står i framkant vad gäller satsningar på förnybara energikällor, även kallad bioenergi. Den svenska linjen har länge varit att satsa på förnybara energilösningar och en utfasning av fossila. Därför har vi de senaste åren sett en kraftig utbyggnad av speciellt vindkraften, men även sol.

Många småhus och villaägare har redan ersatt sina gamla oljepannor med antingen värmepumpsystem eller pelletsbrännare. Idag finns bara drygt 2% (2018) av småhus kvar som fortfarande eldar med olja. Vad man måste tänka på om man står i tankar att investera i ett nytt värmesystem för sitt hus är att eluppvärmda hus på sikt inte helt går i linje med kostnadseffektiva och hållbara alternativ, även om elproduktionen på sikt blir helt fri från fossila bränslen.

Bioenergi som Pellets är ett effektivt och miljöneutralt alternativ och vi ska nu gå igenom varför.

Pellvac är medlemmar i Pelletsförbundet. Vill du veta mer om pellets finns här mängder av artiklar och information.

Pellets är naturneutralt
- vi vill vara naturpositiva!

två händer formar ett hjärta med pellets.
Pellvac har mellan 2018 och 2023 bidragit till att bevara regnskog genom att ge en gåva till Rädda Regnskog baserat på årets försäljning. Från 2024 blir vi mer flexibla i hur vi donerar till hållbarhetsarbete. Vi kommer att titta på omvärldshändelser och bestämma var vår lilla insats bäst kan riktas. Det innebär att vi kan rikta vår gåva direkt till en enskild organisation eller dela upp dem mellan flera. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom att handla i vår webshop.

Vill du veta mer om Windcleaner Industricykloner eller industridammsugare?

Vill du veta mer om Spånsug cyklon från Pellvac?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.  Fyller du i din adress kan vi i förväg kontrollera fraktpris och ge dig en fullständig offert. 

Vill du veta mer om pelletssystem med vakuumsug?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Konsultation är gratis. Vi utverderar dina förutsättningar och ger dig råd om vilket system som passar dig bäst.