Varför Pellets?

Pellets är effektiv bioenergi

Pellets ligger oss varmt om hjärtat. Speciellt eftersom vi utvecklat ett transportsystem som gör det enkelt att vara pelletseldare. Men vad är pellets och varför är det ett så bra och miljövänligt alternativ?

Pellets består av biprodukter från sågverk, såsom sågspån som komprimeras till små stavar av träfiber med högt energiinnehåll. Pellets har ca 3 gånger energi mer än vanlig ved. Sverige står i framkant vad gäller satsningar på förnybara energikällor, även kallad bioenergi. Den svenska linjen har länge varit att satsa på förnybara energilösningar och en utfasning av fossila. Därför har vi de senaste åren sett en kraftig utbyggnad av speciellt vindkraften, men även sol.

Många småhus och villaägare har redan ersatt sina gamla oljepannor med antingen värmepumpsystem eller pelletsbrännare. Idag finns bara drygt 2% (2018) av småhus kvar som fortfarande eldar med olja. Vad man måste tänka på om man står i tankar att investera i ett nytt värmesystem för sitt hus är att eluppvärmda hus på sikt inte helt går i linje med kostnadseffektiva och hållbara alternativ, även om elproduktionen på sikt blir helt fri från fossila bränslen.

Bioenergi som Pellets är ett effektivt och miljöneutralt alternativ och vi ska nu gå igenom varför.

Pellets och koldioxidutsläpp

En viktig punkt vad gäller eldning av pellets är att man inte bidrar till ökat koldioxidutsläpp. Du kan inte frigöra mer koldioxid än vad trädet absorberat under sin livstid. Därför blir den koldioxid som släpps ut i atmosfären densamma som tidigare kapslats in i trädet.

Dessutom planteras det tre nya träd varje gång ett träd avverkas i Sverige plus att träd aldrig avverkas enbart för tillverkning av pellets. Restprodukter som grenar, trädtoppar eller stubbar och rötter som annars hade lämnats kvar i skogen att förmultna tas hand om och blir till biobränsle, med andra ord pellets som värmer våra hus och till viss del också används för produktion av el.

Detta gör att våra skogar är ett utmärkt val av biobränsle för framtiden. Vi har mycket skog och återplanteringsskyddet garanterar att vi inte utarmar våra skogar.

Behovet att gallra och underhålla skogen innebär att det hela tiden finns behov att avverka. Gamla träd absorberar inte lika mycket koldioxid som yngre träd som fortfarande växer. Därför är det positivt för miljön att avverka och förnya våra skogar.

Pellvac är medlemmar i Pelletsförbundet. Vill du veta mer om pellets finns här mängder av artiklar och information. 

Pelletsförbundets hemsida

Pellets är naturneutralt – vi vill vara naturpositiva

Pellets är ett utmärkt naturneutralt alternativ eftersom man aldrig kan släppa ut mer koldioxid än vad trädet absorberat. Däremot tillkommer alltid en liten del koldioxidutsläpp vid tillverkning och transport av pellets eller de maskiner som används vid avverkning av skog –en faktor som de flesta brukar räkna bort.

Sverige har ca 23 miljoner hektar produktiv skogsmark. Det är mer än halva Sveriges areal. Den producerar årligen ca 120 miljoner m³sk (skogskubikmeter). Av detta avverkas årligen ca 85 miljoner m³sk för att användas av industrin. Sålunda har vi god tillväxt i skogen.

Internationellt ser det stundtals dystrare ut. Därför har vi valt att stödja projekt för att rädda regnskogen.

Logga till rädda regnskogen. Linjär bild på ett träd. Höger sida är grön, vänster sida är svart. Detta är rädda regnskogens logga.

Pellvac –  miljö och hållbarhet när du handlar hos oss

Handlar du Pellvac’s egna varor i vår webbshop avsätter vi en del av summan till att bevara regnskogen. Genom att köpa upp stora arealer av regnskog – bevaras den för framtiden.

Vi bestämde oss för detta sammarbetet eftersom vi på Pellvac för en miljölinje där vi vill vara med och påverka naturneutrala samt naturpositiva lösningar för framtiden. Vi menar att om alla företagare på något vis bidrar till en mer hållbar framtid kan vi gemensamt bidra till en hållbar utveckling.