Allänna villkor

 

1. Inledning

Välkommen till Pellvac AB (”Företaget”, ”vi”, ”vår”, ”våra”, ”oss”)!

Dessa användarvillkor (”villkor”, ”användarvillkor”) reglerar din användning av vår webbplats som ligger på Pellvac.com (tillsammans eller enskilt ”tjänsten”) som drivs av Pellvac AB.

Vår integritetspolicy reglerar också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som uppstår vid din användning av våra webbsidor.

Ditt avtal med oss omfattar dessa villkor och vår integritetspolicy (”avtal”). Du bekräftar att du har läst och förstått avtalen och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte samtycker till (eller inte kan följa) avtalen får du inte använda tjänsten, men låt oss veta det genom att skicka ett e-postmeddelande till info@pellvac.com så att vi kan försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill få tillgång till eller använda Tjänsten.

 1. Kommunikationer

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller kampanjmaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja att inte längre ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@pellvac.com.

 1. Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten (”köp”) kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt köp, inklusive men inte begränsat till ditt kredit- eller betalkortsnummer, kortets utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du försäkrar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda kort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp, och att (ii) den information du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Vi kan använda oss av tjänster från tredje part för att underlätta betalning och genomförande av köp. Genom att skicka in din information ger du oss rätt att tillhandahålla informationen till dessa tredje parter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller annullera din beställning av skäl som inkluderar men inte är begränsade till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

 1. Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Eventuella tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (tillsammans ”kampanjer”) som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa användarvillkor. Om du deltar i någon kampanj bör du läsa igenom de tillämpliga reglerna samt vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor gäller kampanjens regler.

 1. Återbetalningar

Vi utfärdar återbetalningar för Kontrakt inom 30 dagar från det ursprungliga köpet av Kontraktet. Läs mer i Köp & Retur.

 1. Innehåll

Innehåll som finns på eller via denna tjänst är Pellvac AB:s egendom eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, ladda ner, lägga upp på nytt, kopiera eller använda nämnda innehåll, vare sig helt eller delvis, för kommersiella syften eller för personlig vinning, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från oss.

 1. Förbjuden användning

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda Tjänsten:

0.1. På något sätt som bryter mot tillämplig nationell eller internationell lag eller förordning.

0.2. I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0.3. För att sända, eller få någon att skicka, reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive skräppost, kedjebrev, skräppost eller andra liknande uppmaningar.

0.4. Att utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara företaget, en av företagets anställda, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0.5. På något sätt som inkräktar på andras rättigheter eller på något sätt är olagligt, hotfullt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagliga, olagliga, bedrägliga eller skadliga syften eller aktiviteter.

0.6. Att ägna sig åt något annat beteende som begränsar eller hindrar någons användning eller njutning av Tjänsten, eller som enligt vår bedömning kan skada eller förolämpa företaget eller användarna av Tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

0.1. Använda Tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att delta i aktiviteter i realtid via Tjänsten.

0.2. Använda någon robot, spindel eller annan automatisk anordning, process eller medel för att få tillgång till Tjänsten i något syfte, inklusive övervakning eller kopiering av något material på Tjänsten.

0.3. Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet i tjänsten eller för något annat otillåtet ändamål utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

0.4. Använda någon anordning, programvara eller rutin som stör tjänstens korrekta funktion.

0.5. Införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0.6. Försöka få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av tjänsten, servern som tjänsten lagras på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till tjänsten.

0.7. Attackera Tjänsten via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

0.8. Vidta någon åtgärd som kan skada eller förfalska företagets betyg.

0.9. På annat sätt försöka störa tjänstens korrekta funktion.

 1. Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst. Läs mer vår Privacy Policy.

 1. Minderåriga

Vi tillhandahåller ingen tjänst avsedd för minderåriga.

 1. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag för innehåll som tillhandahålls av användare), egenskaper och funktionalitet är och förblir Pellvac AB:s och dess licensgivares exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i och utomlands. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Pellvac AB.

 1. Policy för upphovsrätt

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publicerats på tjänsten gör intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter (”intrång”) för någon person eller enhet.

Om du är en upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av en sådan, och du anser att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, vänligen skicka in ditt krav via e-post till info@pellvac.com, med ämnesraden: ”Upphovsrättsintrång” och bifoga en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget i enlighet med vad som anges nedan under ”DMCA-meddelande och förfarande för krav på upphovsrättsintrång”.

Du kan hållas ansvarig för skadestånd (inklusive kostnader och advokatarvoden) för felaktiga framställningar eller påståenden i ond tro om intrång i ditt upphovsrättsliga innehåll som finns på och/eller via tjänsten.

 1. DMCA-meddelande och förfarande för krav på intrång i upphovsrätten

Du kan lämna in en anmälan i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att skriftligen förse vår upphovsrättsagent med följande information (se 17 U.S.C 512(c)(3) för ytterligare detaljer):

0.1. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättens intresse;

0.2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts, inklusive URL-adressen (dvs. webbadress) till den plats där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket;

0.3. identifiering av den webbadress eller annan specifik plats på tjänsten där det material som du hävdar att det gör intrång finns;

0.4. din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

0.5. ett uttalande av dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen;

0.6. Ett uttalande av dig, som du gör under straffrättslig påföljd av mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post på info@pellvac.com.

 1. Felrapportering och feedback

Du kan förse oss antingen direkt på info@pellvac.com eller via webbplatser och verktyg från tredje part med information och feedback om fel, förslag till förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra frågor som rör vår tjänst (”Feedback”). Du bekräftar och godkänner att: (i) att du inte ska behålla, förvärva eller hävda någon immateriell rättighet eller annan rättighet, titel eller intresse i eller till återkopplingen; (ii) att företaget kan ha utvecklingsidéer som liknar återkopplingen; (iii) att återkopplingen inte innehåller konfidentiell information eller äganderättslig information från dig eller någon tredje part; och (iv) att företaget inte har någon tystnadsplikt i fråga om återkopplingen. Om överföringen av äganderätten till återkopplingen inte är möjlig på grund av tillämplig tvingande lagstiftning, ger du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överförbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicensierbar, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, ändra, skapa avledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) återkopplingen på vilket sätt och för vilket ändamål som helst.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Pellvac AB.

Pellvac AB har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från dessa enheter/individer eller deras webbplatser.

Till exempel har de beskrivna användarvillkoren skapats med hjälp av PolicyMaker.io, en gratis webbapplikation för att generera juridiska dokument av hög kvalitet. PolicyMakers generator för användarvillkor är ett lättanvänt gratisverktyg för att skapa en utmärkt standardmall för användarvillkor för en webbplats, blogg, e-handelsbutik eller app.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKA VARA ANSVARIGT ELLER ANSVARIG, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ORSAKATS ELLER PÅSTÅS HA ORSAKATS AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL SÅDANT INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER VIA SÅDANA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART.

VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU LÄSER ANVÄNDARVILLKOREN OCH SEKRETESSPOLICYN FÖR ALLA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM DU BESÖKER.

 1. Friskrivning av garanti

DESSA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET I BEFINTLIGT SKICK OCH I BEFINTLIGT SKICK. FÖRETAGET LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM HUR DERAS TJÄNSTER FUNGERAR, ELLER OM DEN INFORMATION, DET INNEHÅLL ELLER DET MATERIAL SOM INGÅR I DEM. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER, DERAS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS FRÅN OSS SKER PÅ EGEN RISK.

VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET GER NÅGON GARANTI ELLER UTFÄSTELSE OM TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET GARANTERAR ELLER FÖRSÄKRAR ATT TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL ELLER ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS TILL, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVERN SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA PÅ ANNAT SÄTT KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE ÖVERTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL.

OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

 1. Begränsning av ansvar

OM DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG KOMMER DU ATT HÅLLA OSS OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER SKADESLÖSA FÖR ALLA INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT HUR DE UPPSTÅR (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN OCH ALLA RELATERADE KOSTNADER OCH UTGIFTER FÖR RÄTTSTVISTER OCH SKILJEFÖRFARANDEN, ELLER VID RÄTTEGÅNG ELLER ÖVERKLAGANDE, I FÖREKOMMANDE FALL, OAVSETT OM RÄTTSTVISTER ELLER SKILJEFÖRFARANDEN INLEDS ELLER INTE), OAVSETT OM DET RÖR SIG OM EN TALAN OM KONTRAKT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANDLING, ELLER OM DET RÖR SIG OM EN TALAN SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KRAV PÅ PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL OCH EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER FRÅN DIN SIDA AV FEDERALA, DELSTATLIGA ELLER LOKALA LAGAR, STADGAR, REGLER ELLER BESTÄMMELSER, ÄVEN OM FÖRETAGET TIDIGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. OM FÖRETAGET ÄR ANSVARIGT, UTOM I DE FALL DÅ DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, KOMMER DET ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET ATT FINNAS FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV STRAFFSKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN TIDIGARE BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTNINGEN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

 1. Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och spärra tillgången till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

 1. Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag, vilken lag som gäller för avtalet utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss om tjänsten.

 1. Ändringar av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår Tjänst, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller via Tjänsten, efter eget gottfinnande och utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga om hela eller delar av Tjänsten av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa tillgången till vissa delar av Tjänsten, eller hela Tjänsten, för användare, inklusive registrerade användare.

 1. Ändringar av villkoren

Vi kan när som helst ändra villkoren genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet se över dessa villkor.

Din fortsatta användning av plattformen efter publiceringen av ändrade villkor innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att eventuella revideringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre rätt att använda Tjänsten.

 1. Upphävande och åtskiljbarhet

Inget avstående från företaget av något villkor som anges i villkoren ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående av sådant villkor eller ett avstående av något annat villkor, och om företaget inte hävdar en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i villkoren av en domstol eller annan behörig domstol anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätter att vara fullt giltiga och effektiva.

 1. Bekräftelse

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DEM.

 1. Kontakta oss

Vänligen skicka din feedback, dina kommentarer och förfrågningar om teknisk support via e-post: info@pellvac.com.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumers may use this platform for the settlements of their disputes. We are in principle prepared to participate in an extrajudicial arbitration proceeding.