Vad är den bästa uppvärmningen för ditt hus?

Vad är den bästa uppvärmningen för ditt hus?

augusti 25, 2019 Elda med Pellets 0

Funderar du på hur du ska värma din villa inför kommande vintersäsong? Finns det ett effektivare och mer prisvärt alternativ än värmepump? Hur fungerar det egentligen med uppvärmning med träpellets? Vad är egentligen den bästa uppvärmningen för just ditt hus? Vi ger svar på dina frågor.

Vilket uppvärmningssystem är billigast?

Graf som visar kostnad för olika värmesystem så som Olja, Värmepump och Pellets
Källa: Nibe

Vad som är den bästa uppvärmningen för ditt hus beror så klart på en rad olika faktorer. Ett rakt svar skulle vara bergvärmepump. Läs mer om bergvärme här. Men det ska tilläggas att långt ifrån alla har förutsättningar för att installera bergvärme. Det är dessutom en stor investeringskostnad då ett djupt hål måste borras i tomten, eller att tomten måste grävas upp för att anlägga många meter slang. Tidigare skrev vi ett inlägg med jämförelser av Pellets vs Värmepump. Även om vi på Pellvac förespråkar Pellets så är vi väl medvetna om att alla hus har olika behov samt förutsättningar för uppvärmning.

Räkna med en investering på mellan 100 000 till 160 000 för en mindre villa. Många tycker också att de saknar trivselvärmen efter att de installerat värmepump, och kompletterar med en kamin.  Det kan också vara ett alternativ att installera fjärrvärme om du befinner dig i närheten av exempelvis ett kärnkraftverk eller serverhall.

Uppvärmning av villa med träpellets

en hög med pellets med grön oskarp bakgrund

Träpellets är smart. Visste du att det dessutom är koldioxidneutralt? 

Den mängd koldioxid som trädet binder upp i sin livstid är samma mängd som släpps ut. Dessutom huggs inga träd ner enbart för att omvandlas till pellets. Istället tar man vara på de delar av trädet som förut ansågs obrukbart, exempelvis grenar och trädkronor. På så vis går inget till spillo.

I Sverige har vi dessutom återplanteringsskydd. För varje träd som fälls planteras två till tre nya, vilket på nytt binder upp koldioxid. Vill du läsa mer om Pellets? Kolla in Pelletsförbundets hemsida för nyttig information.

Att elda med träpellets innebär dock en del arbete. Du behöver bygga ett förråd och förrådet behöver fyllas på vid behov. Detta kräver en del arbete och underhåll. Men vad du får tillbaka är billigare och klimatsmart villavärme.

Förenkla hantering av träpellets med vakuumtransport

Många pelletseldare har idag ett provisoriskt förråd någonstans på tomten eller i anslutning till pannrummet. Ditt arbete blir att mata pellets in i brännaren samt bära tunga säckar när du ska fylla på. Du kan även ha ett mindre veckoförråd i anslutning till brännaren.

Vi på Pellvac har utvecklat ett system för att förenkla uppvärmning med träpellets med hjälp av vakuumtransport.

Ritning pelletstransport system 1
Ritning av System 1 där Pellets förvaras i ett utomhusförråd och transporteras vidare in till ett veckoförråd. Därefter matas det in i pelletsbrännaren.

Kortfattat ansluts ditt förråd till en specialutformad matarskruv som är kopplad till ett vakuumsystem. Givare i veckoförrådet säger till när systemet ska starta, sen fylls veckoförrådet på automatiskt.

Till systemet finns även en förcyklon som separerar det fina dammet från pellets så att det inte åker in och täpper till några filter.  

Detta system möjliggör dessutom att du kan ha ditt förråd utanför pannrummet, exempelvis en friggebod ute på tomten. Systemet klarar i orginalutförande att transportera pellets 20 meter.

Har du inte möjlighet att ha ett veckoförråd i pannrummet kan detta lösas med att sughinken kopplas till en sluss som matar in pellets direkt i brännaren.

Du behöver med dessa system inte bära tunga säckar och kan luta dig tillbaka och ägna mer tid till andra göromål. Men notera att systemet kommer behöva ses över då och då. Gå igenom denna checklista så att ditt system fungerar optimalt.

  • Beställ pellets i god tid innan förrådet är tomt.
  • Se till att tömma förcyklonen så den inte blir full 
  • Byt dammsugarpåse och kontrollera filter så de inte sätts igen
  • Kontrollera din pelletsbrännare och rengör vid behov från aska och sot

Ett tips är att använda vår Virvelvind askcyklon. På så vis kan du enkelt dammsuga upp sot och aska utan att förstöra dammsugaren.

Vill du veta mer om våra system, besök vår sida om våra uppvärmningssystem för pellets eller titta på vår film.