Pellvac betalar in 5800 kronor till Rädda Regnskogen

När vi byggde om hemsidan 2018 och öppnade vår egen e-handel resonerade vi kring hur vi skulle kunna bidra till ett mervärde för våra kunder. Vi kom snabbt fram till att mervärdet skulle vara att bidra till ett hållbarhetsarbete som fokuserar på förnybar bioenergi, samt bevaring av detsamma. 

Men hur går det ihop? Bevara skog och samtidigt avverka för att använda som biobränsle? 

Träd avverkas inte i Sverige för att användas som biobränsle. Åtminstone inte i stor skala. Det förekommer såklart att skogsägare avverkar träd för flis eller vedeldning.

I stor skala används Svenska skogar för att utvinna virke. Du finner det i möbler och i husbygge. Men som biobränsle används bråte som förut lämnades kvar i skogen att förmultna. 

Det rör sig om trädkronor och kvistar. Sådant som förut saknade ett ekonomiskt värde, men som har ett så mycket högre värde sett som bioenergi, som i riklig mängd kan motsvara ett helt kärnkraftverk. 

Är pellets koldioxidneutralt?

Pellets är koldioxidneutralt biobränsle. När man eldar med pellets släpps samma mängd koldioxid ut som en gång bundits upp av trädet. Av den skog som avverkas i Sverige planteras två till tre nya träd som på nytt binder koldioxid. En växande skog binder mer koldioxid än en fullvuxen skog. I snitt planteras 380 miljoner träd i Sverige per år. 

regnskog vs skogsbrand

Varför valde vi att vara bidragsgivare till Rädda Regnskogen?

Även om Sverige planterar 380 milijoner nya träd per år, avverkas mångdubbelt så många i andra delar av värden utan återplantering. De senaste åren har vi sett skövling av regnskog större än hela Frankrikes landyta helt utplånas i Amazonas djungler. Skogsbränder har ursinningslöst plågat flera delar av världen. I Sibirien uppskattas 16 miljoner hektar ha slukats av lågorna. Det motsvarar Grekland och Danmarks hela areal tillsammans. 

Då ska vi också komma ihåg skogsbränderna som rasat i Sverige, Australien, Sydamerika, Canada och Kalifornien de senaste åren.

Därför bestämde vi oss redan 2018 att bidra till Rädda Regnskogens arbete med bevarande av Regnskog, och dess djurliv, lokal och urbefolkning. Även om det är viktigt att plantera nya träd och binda koldioxid, är det också viktigt att bevara skog och vegetation. 

Vi passar på att tacka alla våra kunder som varit med och bidragit. För alla köp av Pellvac produkter i vår egen webshop går 50 kronor till Rädda Regnskogen

  • 2018 betalade vi in 2000 kronor.
  • 2019 betalade vi in 3000 kronor.
  • 2020 betalade vi in 4800 kronor.
  • 2021 betalade vi in 5800 kronor.
 

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med Pellvac? Skriv din fråga nedan så återkommer vi.

Begär offert

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med fraktpris.