Pellets eller värmepump - vad ska du välja?

Avskiljning Och Transport För Pellets Och Bulkmaterial

Pellets eller värmepump? Vad ska du välja?

september 23, 2018 Elda med Pellets 0
Pellets på trädbord

Pellets eller värmepump? Vad är bäst för dig?

Funderar du på att byta ut ditt värmesystem till pellets eller värmepump? Stanna då upp fundera kring vilka lösningar som finns idag. Att byta värmesystem är inget man gör i en handvändning. Det är dyrt och ska hålla länge. Därför är det viktigt att det blir rätt.

Ett tips är att vända sig till din lokala energi- och klimatrådgivare i kommunen för att få en opartisk konsultation på vilket uppvärmningssystem som passar bäst just där du bor. Det kan vara så att lokala omständigheter gör att ett visst uppvärmningssystem passar dig bättre än något annat.

Här går vi igenom några olika uppvärmningstekniker du har att välja mellan – med för och nackdelar och ungefärlig investeringskostnad. Avslutningsvis kommer vi att prata om pellets och hur detta kan påverka din uppvärmning, men också hur det ligger till med miljöaspekten. 

en hög med pellets med grön oskarp bakgrund

Att elda med olja

Det ligger också stort fokus på miljö och hållbarhet. Det satsas mycket på forskning om klimatet och vad var och en av oss kan göra för att gemensamt minska våra utsläpp, varav priset på exempelvis olja gått upp de senaste 20 åren. Detta har i sin tur bidragit till att många hushåll gjort sig av med oljepannor – eller konverterat dem till pelletpannor.

2008 fanns det drygt 118 000 oljepannor i Sverige. Senaste mätningen från 2016 visar på att det då fanns drygt 40 000 pannor kvar i svenska hushåll och industrier.  Om du värmer ditt hushåll med olja kan det nog vara en god idé att tänka om. Att konvertera din oljepanna till pellets är en av de enklaste åtgärder du kan vidta och kommer sänka dina uppvärmingskostnader radikalt.  Om inte för miljön, gör det för din ekonomi.

Enligt SPBi (Svenska Petroleum &Biodrivmedel Institutet) levererades år 2016 totalt 941 246m³ eldningsolja till den svenska värmemarknaden. Naturvårdsverket menar att det totala utsläppet av koldioxid på närmare 3 milj. ton motsvarar ca 5% av landets totala utsläpp. Läs mer om Sveriges energiläge på energimyndigheten. 

Politiska incitament kan mycket väl leda till att eldning av olja för uppvärmning på sikt förbjuds eller att det ställs högre krav på de som eldar med olja. Vi känner dock inte till att några sådana förslag ligger uppe i nuläget, men i Norge ska all uppvärmning med olja vara borta till 2020.

Oljeborr i solnedgång

Byta till värmepump

Det är populärt med Värmepump. Det är ett effektivt system som i stort sett sköter sig själv och tar tillvara på förnybar energi -så länge energin kommer från förnybara källor.

Att installera en värmepump är dock en stor kostnad, och priset på att driva värmepumpen kan variera kraftigt från år till år. Vi har i Sverige haft en ganska lång period med låga elpriser där priset legat runt 40 öre kWh. Men 2018 bröt trenden och vi kan förvänta oss högre elpriser följt av torkan och de låga vattennivåerna.

Vad kostar det att driva en värmepump?

Kommer en värmepump att ruinera dig? Nej, självklart inte. Vad du måste ha förståelse för är att många värmepumpar är ganska dyra. Ovanpå det kommer en installationskostnad. Därefter betalar du bara vad värmepumpen drar i el, vilket varierar beroende på årstider och modell. Under en kall vinter blir det naturligtvis högre kostnader och kommer påverkas av yttre faktorer du inte kan påverka. Vad du däremot kan göra för att minska belastningen på värmepumpen är att se till att alla fönster och väggar är lufttäta så att du inte släpper in kyla i onödan. Du kan givetvis också se till att förhandla fram ett bra elavtal och binda det när priset är lågt.

Att gå ut med en generell prisbild av vad det kostar att driva en värmepump blir väldigt svårt eftersom det naturligtvis varierar beroende på typ av hus, vilket elavtal du har och självklart vilken värmepump du väljer.

Vad är skillnaden mellan olika typer av värmepumpar och vad ska man tänka på?

Det finns olika värmepumpar att välja mellan. Vi listar de vanligaste teknikerna med för och nackdelar.

Berg/Jordvärme pump

Bergvärme/Jordvärme

Ett djupt hål borras i tomten. Hur djupt du måste gå varierar på hur stort uppvärmningsbehov du har och hur långt man måste borra för att nå fast berg. Först borrar man alltså genom jordlagret, sedan borrar man genom berget. Var noga med att det står på offerten att det aktiva borrhålsdjupet finns specificerat ifall du bestämmer dig för bergvärme/jordvärme system.

Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med berget och det medium som transporterar värmen. Grundvatten är vanligast.

Tänk på att om du ska installera Bergvärme/Jordvärme har du anmälningsplikt samt ska registrera dig till SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar)

Fördelar och nackdelar med bergvärme/jordvärme

Fördelar med Bergvärme/Jordvärme är att det är effektivt och kräver väldigt lite underhåll. Dessutom är det mycket miljövänligt. Däremot är det en stor investering varav borrningen är en betydande del av den. Det kräver också stor tomtyta som blir uppgrävd under installationen. Var också uppmärksam på att du kanske måste borra djupare än vad du budgeterat för.

Investeringskostnad

Mellan 100 000kr till 160 000kr. Självklart varierar priset beroende på förberedande åtgärder så som borrningen, men också beroende på vilken pump du behöver och hur stor yta du behöver värme till. För ett större hus kan det kosta över 200 000 kr. Tänk på att installationen bör göras av fackman.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värme från husets frånluftventilation och genererar värme och varmvatten genom ett vattenburet system. Det är vanligt vid nybyggda hus att detta system byggs in från början då det är en relativt enkel installation och inte kräver så mycket utrymme.

Dessa värmepumpar fungerar också som komplement till hus som har direktvärmande elvärme. Det innebär att för de hus som inte har vattenburna system kan pumpen kopplas till ett fläktelement som sprider värmen via inomhusluften.

Fördelar och nackdelar med frånluftsvärmepump

Det är enkelt att sköta och installera och bidrar till en bra ventilation i huset. Det är också ett system som knappt låter något alls. Har ditt hus redan mekanisk ventilation är det klart positivt att installera frånluftsvärme.

Däremot passar det inte för hus med stort värmebehov eller har hög energiförbrukning. Om ditt hus är gammalt och dåligt isolerat, eller där det krävs stora ingrepp för att exempelvis installera vattenburet system är frånluftsvärmepump inte att rekommendera. Systemet kräver också en del underhåll som exempelvis filterbyte.

Investeringskostnad

Beroende på modell och märke kostar det mellan 30 000-80 000kr. Inklusive installation blir det ca 60 000 – 100 000kr beroende på vilket avtal du ingår med installatör. Tänk på att det bör installeras av en fackman.

Luft/luftvärmepump

Denna typ av pump är väldigt vanligt förekommande i många hus. En luft/luftvärmepump kan inte producera varmvatten vilket tyvärr innebär att det kan komma krävas en kompletterande lösning.

Värmen är istället luftburen och sprids via en fläkt som är integrerad i inomhusdelen. Tänk på att denna teknik är bättre för hus med öppen planlösning, då det kan vara svårt att få en jämn temperatur i alla rum beroende på hur systemet är integrerat i huset. Detta gör att placeringen av värmepumpen är extra viktig.

Om ditt hus har direktverkande el kan det vara en god idé att installera en luft/luftvärmepump då du snabbt kan spara in kostnaden på installationen.

Fördelar och nackdelar med Luft/luftsvärmepump

Fördelen ligger i priset och att det är ganska effektivt i hus med öppen planlösning. Det är också ett bra komplement till direktverkande el. Ur miljöaspekt ligger det relativt bra till. Det du ska tänka på är att den drivs med el, men om du genom att installera luft/luftvärmepump som ett komplement till direktverkande el har du ändå minskat på energiförbrukningen vilket blir tumme upp ur miljösynpunkt och din ekonomi. Men det finns mer att göra.

En nackdel däremot är att detta system inte ger någon värme alls när det är riktigt kallt ute, samt att detta inte är ett bra system för dig som bor i ett stort hus.

Investeringskostnad

Mellan 10 000kr till 30 000kr baserat på modell och märke. Installation ligger oftast på runt 5000 kr. Tänk på att pris på installation kan variera baserat på vilka åtgärder som måste utföras. Installationen bör utföras av fackman.

Uppvärmning med pellets

Den omedelbara skillnaden om du står i begreppet att välja mellan pellets eller värmepump är pris, miljötänk och arbetsinsats. Enligt senaste statistiken baserat på 2016 fanns det drygt 83 000 pelletseldare i Sverige. Det övervägande argumentet mot att använda pellets för uppvärmning tycks vara att det kräver en del arbete, något som är en ganska stor kontrast mot värmepump-system som de flesta ser som ett självgående och underhållsfritt system – även om dessa behöver ses över då och då.

Pellets däremot är både billigt och miljövänligt. Det klassas som bioenergi och är naturneutralt. Det innebär att samma mängd koldioxid som trädet en gång absorberade släpps ut i luften och absorberas i sin tur in i nästa träd. Eftersom vi i Sverige också har återplanteringsskydd utarmas inte skogarna. Det fälls heller inga träd enbart för tillverkning av pellets. Enbart restprodukter, dvs sådant som inte kan användas till virke och dylikt omvandlas till pellets.

två barnhänder som formar ett hjärta med pellets. Grön oskarp bakgrund

Vad innebär det då att elda med pellets?

Du installerar en pelletsbrännare med tillhörande matarsystem och förråd som du fyller på med pellets. Du kan antingen köpa hem säckar med pellets eller köpa det på bulk.

Rengöring av pelletsbrännare eller pelletskamin måste du göra vid behov. Vi rekommenderar att du använder en föravskiljare som exempelvis Virvelvind så kan du enkelt tömma brännaren från aska med en vanlig dammsugare.

Fördelar och nackdelar med Pellets

Pellets är billigt och baserat på vilket värmesystem du har idag kan det vara en betydande del du sparar in på pellets. Det är också miljövänligt och drar väldigt lite el. Utsläppet är naturneutralt, dvs du släpper inte ut mer koldioxid än vad som redan absorberats av trädet.

Däremot är det en större arbetsbelastning. Du måste köpa hem säckar eller beställa hem pellets i bulk. Detta kan dock underlättas genom återkommande leveranser från din lokala pelletsdistributör. En beställning kan enkelt göras via telefon eller på internet.

Det finns system som underlättar eldning med pellets. Pellvac system 1 och system 2 är utformade så att du kan ha ett bulkförråd ute på tomten. Systemet hämtar automatiskt pellets med vakuum och levererar det till brännaren vilket begränsar din arbetsinsats väsentligt.

Investeringskostnad

Kostnaden att installera värmesystem med pellets ligger på mellan ca 50 000 – 100 000 kronor.

Pellvac’s vakuum system kostar mellan 26 250kr – 31 250kr. Tänk på att installation tillkommer.

Att investera i en pelletsanläggning är en lönsam investering. Den billiga driften och låga elkonsumtionen gör att du sparar in investeringen på ett par år. Ovan på det kan du räkna med att anläggningen i de flesta fall ökar värdet på din fastighet.

Pellets vs Värmepump? – blev du klokare?

Att stå i begreppet att välja mellan olika värmesystem kan vara en tuff uppgift. Vi på Pellvac förespråkar självklart pellets framför värmepump. Det är billigt och miljövänligt och minskar vårt elberoende. Ska Sverige nå det uppsatta målet på 100% förnybar energi till år 2040 krävs det omfattande åtgärder. Vi menar att genom att balansera och minska belastningen på elproduktion kan vi komma långt. 

Men vi är också medvetna om att pellets inte passar alla. Så när det kommer till frågeställningen Pellets eller värmepump rekommenderar vi att i första hand konsultera med lokala energi- och klimatrådgivare. 

Vill du veta mer om pellets kan du läsa mer här

Har du frågor om våra system kring pelletstransport är du välkommen att kontakta oss för gratis konsultation via telefon eller mail.