Palmolja och skövling av regnskog

Regnskog stort som hela Frankrike hotas att sågas ner i Amazonas

november 28, 2018 Miljö 0
liten bäck i regnskog

Brasilien har världens största regnskog, med en areal som täcker 4.6 miljoner kvadratkilometer – också känt som Amazonas. Brasilien uppskattas ha upp till 400 miljarder träd och en unik biologisk mångfald. Det uppskattas finnas upp till 16 000 olika arter som lever i Amazonas djungler. Men regnskogen hotas av skövling i enorm skala. Senaste rapporterna visar på att en areal stor som hela Frankrike hotas. Utbredning av odlingsbar mark och utvinning av palmolja är en av många bidragande orsaker.

Brasilien vill bli en ledande producent av palmolja. Stora plantage har byggts i de östra delarna av Amazonas. Palmolja används som livsmedel men används också inom biobränsle-sektorn. Det handlar om att använda naturlig råvara som drivbränsle av fordon och marknadsföra det som ett miljövänligt alternativ till olja. Tyvärr är det inte så enkelt.

Palmolja som biobränsle

Palmolja konsumeras i allt större mängd i Europa. Över hälften av all importerad palmolja blandas till biobränsle som används som drivmedel till bilar och lastbilar. Det kan låta som ett bra alternativ till fossila bränslen, men påverkan blir tyvärr det omvända.

Fossila bränslen är olja som hämtas upp under jord. Detta är koldioxid (bland annat) som lagrats under jord i miljontals år som släpps ut i atmosfären. Palmolja är koldioxid som lagrats under kortare tid som släpps ut i atmosfären, men där det inte finns en plan hur den ska lagras på nytt.

Biobränsle är bra, men man måste tänka på hela kretsloppet kring biobränsle. Ska biobränsle fungera måste det finnas en uppföljning. Den koldioxid vi förbränner måste ha en möjlighet att bindas upp på nytt. I Sverige gäller återplanteringsskydd. Det innebär att den mängd skog vi fäller måste återplanteras. På så sätt binder nya träd koldioxid som kan lagras på nytt.

Exploateringen av palmolja däremot följer inte denna mall och blir mer av ett hot, maskerat som ett naturenligt biobränsle.

Palmolja frö

Eu satsar på Palmolja som Biobränsle

”Att använda palmolja som bränsle i bilar och lastbilar för att nå klimatmål om förnybar energi i Europa är det enskilt dummaste beslut som tagits inom EUs klimatpolitik” – Laura Buffet – sakkunnig om förnybar energi på Transport & Environment.

Målet bakom detta beslut låg i linje med en ökad användning av förnybara bränslen, men på bekostnad av att accelerera skövlingen av regnskog. Det belyser också i sin tur hur komplex frågan om biobränsle egentligen är. Tankade du bilen med biobränsle och kände att du bidrog till en hållbar framtid? Du gjorde inget fel med det, du valde faktiskt ett mer hållbart alternativ än om du hade valt vanlig bensin. Men kanske du börjar förstå att det finns ett inre kretslopp som måste beaktas. Det är detta vi kommer dyka djupare ner i nu.

Utbredningen av palmoljans exploatering innebär att regnskogen skövlas. Regnskogen kallas ibland även för jordens lungor och enligt David Schimel på NASA står världens regnskogar för 56% av koldioxidabsorption – eller 1.4 miljarder ton. Men i sin tur lär mycket av marken odlas upp på nytt, vilket binder växthusgaser på nytt. Men det är på kortare tid och frigörs snabbt igen. Dessutom för att inte tala om alla unika djurarter som drivs bort från sin naturliga hemvist. 

Amazonas vs France

Regnskog hotas skövlas stort som hela Frankrike

Brasiliens kommande jordbruksminister Tereza Cristina, även kallad ”Fröken gift”  av miljöaktivister bekräftade i dagarna att ett område stort som hela Frankrike kommer att skövlas – enligt en artikel i Aftonbladet den 24/11/18. Det ökända namnet fick hon efter att ha förespråkat tidigare miljögiftiga ämnen ska få lov att användas inom jordbruket. Det verkar som en stor lobbyverksamhet vunnit mark då stora ekonomiska intressen står på spel. Exporten av råvara är större än en hållbar framtid.

Tandlös lag försvårar arbetet

Lagarna i Brasilien mot att skövla regnskog är i det närmaste tandlös. Kommande jordbruksministern anklagas för att se mellan fingrarna på skog som skövlas utan tillåtelse. Enligt lagarna i Brasilien måste jordbrukaren som utan tillåtelse skövlat skog på sin egen mark ”förstå” lagen -för att dömas. Det har gjort det väldigt svårt att hindra att regnskog huggs ner.

Om Rädda regnskogen och Pellvac

Vi på Pellvac har valt att samarbeta med Rädda Regnskogen. Det började med att vi blev mer och mer uppmärksammade kring den komplexa natur som gäller kring biobränsle. Det finns många lager i en hållbar framtid. Att tanka bilen med biobränsle innebär inte att vår framtid är säkrad. Det går tyvärr djupare än så. Det måste finnas en plan för att återföra växthusgaser i naturen. Det må fungera i Sverige att elda och värma huset med pellets då vi har återplanteringsskydd.

Men det spelar mycket lite roll om vi på global nivå tillåter att stora områden regnskog skövlas för att tillhandahålla billigt biobränsle.

Därför bestämde vi oss på Pellvac att donera till rädda regnskogen. Det var dock vårat önskemål att också bidra till återplantering av nya träd via Världsnaturfonden. Men de ställde sig tyvärr tveksamt till modellen att uppmuntra att träd används som biobränsle, även om återplantering är en stor del i ekosystemet.  Detta ser vi som okunskap, men förstår också att det är ett känsligt ämne. Skog måste bevaras, men ny skog binder mer kol än gammal skog. Gammal skog som sågas ner används i stor utsträckning som material inom byggindustrin samt till produkter, exempelvis senast inom textilindustrin. Det innebär att det fortsättningsvis lagras i nybyggda hus eller kläder. Med återplanteringsskydded binds samma eller mer mängd koldioxid upp. Det är det vi ser som en hållbar framtid -som är väl värd att sprida.

Köper du något via Pellvac’s webbshop vill vi först göra din införstådd i att vi tillverkar något som håller.  Det handlar om något som ska hålla en lång tid framöver. Vi tycker inte om slit och släng.  Vi tror så pass mycket om oss själva att vi aktivt arbetar för en global hållbarhet genom att lova att du bara behöver handla av oss en gång. Utöver detta donerar vi en del av vinsten till Rädda Regnskogen. 

Rädda regnskogens strategi handlar dock inte om återplantering av nya träd, de köper upp mark och bevarar. Det är också en viktig komponent i global hållbarhet. Vi hade gärna sett ett samarbete där träd också återplanteras. Kanske WWF en dag låter oss ingå ett samarbete.

Den 2 Januari 2019 kommer vi göra vår första utbetalning till Rädda Regnskogen. På så vis kommer träd räddas och mindre koldioxid släppas ut i atmosfären.

Gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram